Entegre Sistem Politikamız

1996 yılında kurulan Senkron Tech, geliştirdiği teknolojik ürünler ve yarattığı markalarıyla yaşamın birçok alanında paydaşlarını geleceğe hazırlayan, onların sadece bugünün değil geleceğin de ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan bir teknoloji şirketidir. Paydaşlarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını inovasyonla çözen Senkron Tech, onları bir sonraki adımda nelerin beklediğini bilir ve ürettiği çözümlerle onları yarına hazır hale getirir. Wellness, tesis/site/apartman yönetimi, otomotiv, kargo/teslimat ve diğer birçok sektör için geliştirdiği çözümlerle paydaşlarını zamanın ötesine taşır. Senkron Tech bugüne kadar alanında hep ilklere imza atmış; Türkiye’nin ilk site ve tesis yönetimi yazılımı Senyonet’i, Türkiye’nin ilk akıllı kargı dolabı Kargopark’ı ve dünya çapında 400’den fazla tesisin kullandığı wellness yönetim yazılımı FLYBY’ı geliştirmiştir.

Şirketimiz Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.
  • - Kaliteli hizmet
  • - Etkin ve teknolojik çözümler üretmek
  • - Mutlu ve memnun müşteri sağlamak
  • - Yasalara, mevzuatlara tavizsiz uymak
  • - Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı varlık kaynağı kabul etmek
  • - Bilgi ve veri güvenliğini tüm süreçlerde uygulayarak ilgili taraflara gerekli güveni sağlamak
  • - Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve sürekli iyileştirme sağlamak
  • - Tüm faaliyetleri kapsamında olası Risk ve Fırsatları değerlendirmek, sistematik bir şekilde şirketimize önleme kültürünü yerleştirmek
  • - Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmak
  • Şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan yönetim sistemlerimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.