Kurumsal Faaliyet Çözümleri

Senkron SFM, firma ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde uygulanabilen özel olarak hazırlanmış modüller ile işletmenizin tüm süreçlerini takip edilmesini sağlar.

Modüllerimiz;

Bütçe
• Masraf merkezi bazında kar- zarar takibi yapılabilir.
• Hedef bütçeler, revize bütçeler ve gerçekleşen kontrolü ay ve yıl bazında yapılabilir.
• Bütçe kontrol taleplerinin girilmesi ve kontrol sonuçlarının sistem tarafından ayrıntılı raporlaması yapılabilir.
• Bütçe raporu çıkartılabilir. Ay bazında hedeflere ve gerçekleşen hedefler incelenebilir.

Tedarik 
• Mevcut projelerin (çalışma lokasyonlarının) üniforma, temizlik malzemesi, ekipman, sarf malzemesi, kimyasal ihtiyaç vs.. gibi tüm ihtiyaçları merkez lojistik ekibine talep olarak geçilebilir.
• Talepler merkez lojistik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanır, ilgili tedarikçiye sipariş geçilir.
• Limitler dahilinde talep yapılabilir.
• Siparişler ile ilgili uyumsuzluk takibi tedarikçi ve lojistik tarafından online olarak yapıabilir.
• Ayrıntılı olarak projelerin talep, sipariş ve mal alım faturaları, sipariş takibi sistem üzerinden yapılabilir.
• Büyük makine ekipmanlarında (iş makineleri için) aksesuar tesliminin yapılıp yapılmadığı takip edilebilir.
• Acil ihtiyaçlar için “talepsiz sipariş” , ilgili bölüm yöneticisinin onayından sonra muhasebe departmanına aktarılabilir.

Ekipman 
• Ekipman tanımları proje bazlı gerçekleştirilir.
• Ekipman sayımlarının aylık rutin kontrolü sağlanır.
• İlgili servis talepleri, servis teklifleri, yedek parçalar detaylı servis raporunda görülebilir.

Risk Analizi
• İş kazaları takibi ve proje risk analizlerinin çıkartılması sağlanır.
• Şablon tanımı ile kolay bir şekilde çalışılan lokasyonların risk analizi ve planlaması yapılabilir.

İnsan Kaynakları:
• Detaylı personel servis ciro takibi yapılabilir.
• Servis personeli prim hesaplamaları yapılabilir.
• Servis personeli denetlemeleri takip edilerek, personel performans ölçümlemesi yapılabilir.

Veri toplama ve makine izleme otomasyonu:

İşletmelerde genelde vardiya raporları bir gün sonra girilmekte ve doğru olduğu kabul edilse dahi
kontrolünün yapılması çok zor olmaktadır. İnsan insiyatifinden kurtarmak için bu girişin doğrudan
makina üzerinden yapılması bir zorunluluktur. Bu amaçla Senkron Veri toplama (VT) donanımı ve
yazılım çözümümüz ile bilgiler kaynağından toplanmaktadır. Gerekli noktalarda operatörden alınması
gereken bilgiler barkod okuyucu ile sağlanır.

Üretim yapılan makinelerden alınan sayaç bilgileri veri toplama cihazına bağlanır, aynı zamanda veri
toplama cihazına barkod okuyucu, elektronik terazi, barkod yazıcı bağlanabilir.

Sistem sayesinde;
• Üretim teyidleri anlık olarak alınır
• Makine ve personel performansları
• Planlamadaki sapmalar anlık olarak izlenip zamanında revizyon yapılır.
• Genel olarak üretim verimliliğini ciddi ölçüde artırır.

Müşteri Çağrıları:
• Servis talebi, şikayet, öneri, vb. durumlar için gelen çağrılar takip edilebilir.
• Çağrı türleri, kategorileri ve çözüm şekilleri oluşturulabilir.
• Gelen çağrılar, ilgilenecek kişilere göre yönlendirilebilir.
• Gelen çağrılara dönüş zamanları ve hızları kontrol edilebilir.
• En çok hangi departmana ne tür çağrılar geldiği raporlanabilir.
• Gelen çağrıların kategorilerine göre düşüşte mi, yükselmede mi olduğu raporlanabilir.
• Semt, ay, vb. bazında çağrı raporları alınabilir.

Müşteri İlişkileri:
• Tüm satış ve pazarlama faaliyetleri/aktiviteleri ayrıntılı olarak takip edilebilir.
• Müşteri adayları çeşitli gruplandırmalarla takip edilebilir.
• Müşteri adaylarına yapılan e-posta, telefon, randevu, vb. aktiviteler izlenebilir.
• Müşterilere yönelik olarak e-posta ve SMS yoluyla pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Satış:
• Teklifler hazırlanabilir, tekliflerden otomatik olarak sözleşmeler oluşturulabilir.
• Sözleşme üzerinde hizmet detayları, kullanılacak malzeme detayları ve periyotlar takip edilebilir.
• Detaylı müşteri kartları takip edilebilir, müşteri geçmiş servis ve sözleşme bilgileri izlenebilir.
• İstenilen tarih aralığında ayrıntılı (semt, satıcı, periyodik, tek seferlik, vb.) satış raporları alınabilir.
• Satıcı primleri takip edilebilir.

Operasyon:
• Periyodik ve tek seferlik randevular hızlı bir şekilde planlanabilir.
• Otomatik planlamalar yaptırılabilir.
• Servis raporları hızlı bir şekilde oluşturulabilir.
• Otomatik konfirmasyon yazıları oluşturulabilir.
• Fatura işlemleri gerçekleştirilebilir.
• Servis iptalleri takip edilebilir.
• Operasyonlarla ilgili detaylı raporlar alınabilir.

Malzeme ve Depo Yönetimi:
• Kullanılan tüm ürünler için gruplamalar yapılabilir ve malzeme kartları tanımlanabilir.
• Tedarikçi tanımlamaları yapılabilir.
• Hızlı bir şekilde depo sayımları yapılabilir, sayım fişleri oluşturulabilir.