Tesis Yönetim Şirketlerine Özel Modüler Çözümler

Senkron SFM, firma ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde uygulanabilen özel olarak hazırlanmış modüller ile işletmenizin tüm süreçlerini takip edilmesini sağlar.

Modüllerimiz;

Puantaj:

 • Personel Sicil Kartı
 • Personel Evrakları (Kimlik, İkametgah, v.b.)
 • Bordro Programından Personel Temel ve Atama Bilgilerinin Alınabilmesi
 • Vardiya Tanımı
 • Günlük Puantaj (X, OFF, Yİ, FM)
 • Aylık Puantaj
 • Puantaj Onaylama
 • Aylık Puantajın Bordro Programına Aktarımı (LOGO, Excel)
 • Personel Sertifikaları
 • İzin Yükü Raporu
 • Kıdem Yükü Raporu

Biyometrik PDKS:

 • Puantaj ile Entegre
 • Merkezi Uygulama
 • Parmak İzi, Yüz Tanıma ve El İzi Cihazları desteği

İnsan Kaynakları: 

 • Yetkinlik Değerlendirme
 • Hedef Değerlendirme
 • Yetenek Değerlendirme
 • Eğitim
 • Sınav
 • Oryantasyon Takibi
 • Personel Servisleri
 • Personel Kariyer Görüşmeleri
 • Disiplin/İhtar Kayıtları
 • Atama ve Terfi Kayıtları
 • Çalışan Memnuniyet Anketi
 • Kalan Yıllık İzin Takibi
 • İzin Yönetimi

İK Portal (Çalışan Portalı):

 • TC Kimlik No, Doğum Tarihi ve Cep Telefonu bilgileri kullanılarak SMS aktvasyonu ile kişiye özel kullanıcı oluşturulur.
 • Duyurular
 • Galeri
 • Sıkca Sorulan Sorular
 • Kurumsal Dokümanlar (Formlar ve Talimatlar Dosyaları)
 • Açık Pozisyonlar
 • Sicil Kartım
 • Özlük Dokümanları Görüntüleme
 • Bordro (Ücret Pusulası) Görüntüleme
 • Anketler
 • Yıllık İzin Hareketlerim
 • Yıllık İzin Taleplerim ve yeni talep girişi
 • Aldığım Eğitimler
 • Talep, Öneri ve Şikayet Girişi
 


Bordro İşleme ve Yayınlama:

 • Bordro programından alınan toplu bordro (ücret pusulası) dosyaları, program tarafından otomatik olarak personel bazında ayrıştırılır
 • İmza yetkisi olan bir yöneticinin e-imzası ile imzalanır
 • Personel, İK portal üzerinden kendi bordrolarına erişebilir. Erişim logları tutulur.
 • Yönetici, SFM üzerinden kendisine bağlı personellerin bordrolarını görüntüleyebilir, çıktı alabilir.

Özlük Evrak Tarama Otomasyonu:

 • Bir personele ait özlük dosyaları, evrak türleri (ikametgah, sağlık raporu, v.b.) arasına evrak türünü belirten karekodlu ayıraç (seperatör) sayfası eklenir.
 • Toplu olarak tarayıcıya yerleştirilir.
 • Hızlı ve çift yönlü tarayıcı ile tarama yapılır.
 • Kullanıcının onayı ile evraklar, personelin sicil kartına atanır.
 • Personel dokümanları, personelin kendisi, yöneticileri ve verilen izinler çerçevesinde müşteri tarafından görüntülenebilir.
 • Hangi personelin Eksik Evrağı var raporlanır.

İşe Alma:

 • Aday Kaydı
 • Açık Pozisyon Takibi
 • Aday Görüşmeleri

Satış:

 • Müşteri Kartı
 • Müşteri Aktiviteleri
 • Satış Fırsatları
 • Sektörel Maliyet Analizi (Teklif, Sözleşme ve Hakediş’te)
 • Teklifler
 • Artış Teklifleri
 • Sözleşmeden ve Puantajdan Hakediş Oluşturma
 • Hakedişten Fatura Emri Oluşturma
 • Faturayı Muhasebe Programına Aktarma

Operasyon:

 • Proje Yıllık Eğitim Takibi (Takvim, Planlanan, Gerçekleşen, Katılımcı Listesi)
 • Mavi Yaka Performans Yetkinlik Değerlendirme
 • Proje Aktiviteleri (Müşteri Ziyareti, Aylık Sunum, v.b.)
 • Proje Aktivite Hedefleri
 • Proje Ekstresi
 • Müşteri Memnuniyet Anketi
 • İş Kazaları
 • Risk Analizleri

Tedarik:

 • Malzeme Kartı
 • Tedarikçi Kartı
 • Malzeme Fiyat Listesi
 • Proje - Malzeme Yetkilendirme
 • Projelere Ana Limit ve Ek Limit Atama
 • Proje Malzeme Talepleri
 • Talep Onaylama
 • Talepli, Talepsiz ve Dönemsel Sipariş Oluşturma
 • Fatura Kontrol, Faturaların Muhasebe Programına Aktarımı
 • Masraf Formları, Onaylama ve Muhasebe Programına Aktarımı

Ekipman:

 • Ekipman Kartı
 • Ekipman Fişleri (Alım (Teslim), Transfer, Hurda, v.b.)
 • Ekipmanlara NFC Etiket Tanımlama
 • Projeler Arası Kalıcı ve Geçici Transfer
 • Proje Ekipman Sayımı (NFC'li ya da NFC'siz)
 • Servis Talep Yönetimi (Arıza Bildirimi, Tedarikçi Teklifi, Teklif Onaylama, Servis Raporu, Fatura Kontrol)

SFM Online (Müşteri Web):

 • Dinamik menü
 • Personel Kartlarını ve Dokümanları (kimlik fotokopisi, savcılık kağıdı, v.b.) Görüntüleme
 • Proje Dosyalarını (Risk Analizi, SGK Bildirgesi, v.b) istenilen menülerde görüntüleme
 • Denetim Sonuçları Görüntüleme (Denetim Modülü aktifse)
 • Müşteri Memnuniyet Anket Girişi (Operasyon Modülü aktifse)
 • Yıllık Eğitim Takvimi Görüntüleme (Operasyon Modülü aktifse)
 • Talep ve Şikayet Bildirimi (Çağrı Yönetimi aktifse)
 • Görev Planlama ve Gerçekleşme Takibi (Görev Yönetimi Modülü aktifse)
 • Olay Kayıtları Görüntüleme  (Olay Yönetimi Modülü aktifse)

Bütçe:

 • Masraf Merkezi bazlı Hedef ve Revize Bütçe Oluşturma
 • Bütçe Kalemleri Tanımı ve Muhasebe Hesapları ile İlişkilendirilmesi
 • Bütçenin Sözleşme Maliyet Analizinden Oluşturulabilmesi
 • Gerçekleşen Bütçe Değerlerinin Muhasebe Programından Alınabilmesi
 • Hedef, Revize ve Gerçekleşen Bütçenin Özet ve Ayrıntılı Raporlanması
 • Virman Talepleri ve Muhasebe Programına Aktarımı

Denetim:

 • Denetim Türleri (Gece Denetimi, Güvenlik Denetimi, v.s.)
 • Denetim Setleri
 • Denetim Kayıtları
 • Uygunsuzluk Takibi
 • Android yüklü cihazlar üzerinden denetim girişleri

Görev Yönetimi:

 • Peryodik ve Tek Seferlik Görev Planlama
 • Android yüklü cihazlar üzerinden görev gerçekleşmeleri
 • Uygunsuzluk kaydına bağlı Fotoğraf Çekme
 • Yönetici ve Müşterileri belirli durumlarda maille bilgilendirme.

Olay/Tutanak Yönetimi:

 • Olay Türleri (Hırsızlık, Yangın, Kavga, v.b.)
 • Android yüklü cihazlar üzerinden olay/tutanak girişleri
 • Kayda bağlı Fotoğraf Çekme ve Ekleme
 • Yönetici ve Müşterileri belirli durumlarda maille bilgilendirme.

Haşere Kontrol:

 • Malzeme Yönetimi (Stok)
 • Satınalma
 • Sözleşme Yönetimi
 • Servis Planlama
 • Servis Raporu
 • Faturalama
 • Faturaların muhasebe programına aktarımı

Haşere Kontrol Mobil:

 • Android cihaz üzerinde çalışır
 • Servis Raporu Girişi
 • İstasyon etiketi okutma (barkod, karekod, NFC)
 • Uygunsuzluk Takibi

Catering:

 • Malzeme Yönetimi (Stok)
 • Menü Planlama
 • Üretim
 • Sözleşme Yönetimi
 • Maliyet
 • Satınalma
 • Fatura Kontrol
 • Sayım
 • Faturaların muhasebe programına aktarımı

E-Fatura:

 • E-Fatura Entegratöründen gelen faturaların sisteme alınması, sorumlulara atanması, onaylanması ve muhasebe programına aktarımı 
 • Satış faturalarının e-faturalı olup olmadığı bilgisi ile muhasebe programına aktarımı 

Finansal Raporlama:

 • Finans  programından veri aktarımı 
 • Cari Hesap Analizleri

-      Ekstre

-      Yaşlandırma

-      Risk

-      Vade Analizi

 • Müşterilerle yapılan/yapılacak Cari Hesap görüşmelerinin kaydı
 • Cari Hesap Hukuki Takip

Çağrı Yönetimi:

 • Kategorize edilmiş çağrı giriş ve takibi
 • Sorumlu atama
 • Süreli durum takibi
 • Bilgilendirme mailleri

SFM Tedarikçi Portalı:

 • Tedarikçilerin kullandığı uygulamadır.
 • Alınan Siparişleri Görüntüleme
 • Girdi Ürün/Hizmet Uygunsuzluk Takibi
 • Gelen Servis Taleplerini Görüntüleme, Teklif verme ve Servis Raporu Girişi
 • Sipariş için Teslim Fişi Girişi