Catering

Rekabetin sürekli arttığı, ürün ve hizmetlerin arasındaki farklılaşmanın azaldığı bir pazarda daha planlı, verimli ve fonksiyonel üretim sistemleri kurmak, ancak bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde yararlanmakla mümkündür.

Lesis yemek üretim yönetim sistemi yazılımı, taşıma ve yerinde hizmet veren catering firmaları için geliştirilmiş, firma ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilen ve hızla uygulanabilen bir kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemidir. Lesis, SQL Server üzerinde çalışır. Programın görünümü, kullanıcı bazında özelleştirilebilir.

Modüller

Malzeme Yönetimi:

   Stoklar etkin bir şekilde takip edilerek, gereksiz stok maliyetlerinin önüne geçilir.
   İhtiyaç duyulan malzemelere kolayca ulaşılır.
   Mutfak noktası bazında stok takibi yapılabilir.
   İç talep takibi yapılabilir. (Mutfaklar arasında malzeme talep işlemleri yönetilir.)
   Depo sayımları, hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilir.
   Mutfak noktası bazında malzeme ve ürün sınırlandırması yapılabilir.

Satış Yönetimi:

Teklif ve sözleşme aşamasından sevkıyat ve faturalamaya kadar olan süreç doğru bir şekilde takip edilebilir.
Satış sözleşmeleri detaylı bir şekilde sistemde tanımlanabilir.
Öğün bazında rota tanımlaması yapılabilir.
Ek malzeme ve istenmeyen yemek takibi yapılabilir.
Toplu irsaliye oluşturulabilir.

Üretim ve Planlama:

   Ürünlerle ilgili mutfak noktası bazında farklı reçeteler oluşturulabilir.
   Reçetelerde değişik ölçekler için malzeme kullanım oranları tanımlanabilir.
   Aylık bazda birden fazla menü şablonu, menü şablonlarından da müşteri menü planları oluşturulabilir.
   Tek bir tuşla, günlük olarak veya dilenen tarih aralığında üretilecek ürünlerin, müşterilere göre ayrıntılı listesi alınabilir; aynı liste üzerinde müşterinin irsaliyesi hazırlanabilir; ürün ve müşteri bilgisini içeren etiketler yazdırılabilir.
   Hızlı bir şekilde üretim planlaması yapılabilir, üretim girişi sırasında otomatik olarak hammaddelere ait üretimden çıkış fişleri oluşturulabilir.
   Haftalık olarak malzeme ihtiyaç raporları alınabilir; rapor içinde günlük olarak gün başı stok, planlanan stok ve gün sonu stok değerleri izlenebilir.
   Planlanan ve gerçekleşen malzeme kullanım raporları alınabilir.
   Dilenen tarih aralığında üretilecek ürünlere ait rapor alınabilir. Bu rapor içinde, kullanılacak malzeme miktarları ve hangi firmaya kaç kap üretileceğine dair bilgiler izlenebilir.
   Aylık yemek maliyeti değerleri anında raporlanabilir, projelere göre yemek maliyeti raporları alınabilir.
   Günlük olarak mutfakların menü satışları görülebilir.
   Hangi mutfak noktasında hangi menülerin tanımlandığı izlenebilir.
   Menüler ve reçeteler üzerinde toplu olarak ürün ve malzeme değişimleri yapılabilir.

Maliyet:

   Menü ve sözleşme bazında maliyetler, zamanında ve doğru bir şekilde izlenebilir.
   Kâr/zarar analizleri oransal ve tutarsal olarak yapılabilir, standart maliyetlerden sapmalar zamanında görülebilir.
   Mutfak noktası bazında her aşamada detaylı maliyet analizi yapılabilir.
   Genel giderler takip edilebilir.
   Anlık menü maliyetleri görülebilir.
   Fiili ve planlanan menü maliyetlerine ait karşılaştırmalı raporlar alınabilir.
   Menü şablonu üzerinde günlük maliyetler anında izlenebileceği gibi, hazırlanan menü şablonunun toplam ve ortalama menü maliyeti de aynı ekran üzerinden anında izlenebilir.
   Menü maliyetlerinin günlere göre dağılımı grafik veya liste olarak raporlanabilir.

Satınalma Yönetimi:

   Tüm mutfak noktalarından satın alma talepleri toplanıp tek bir merkezden yönetilebilir.
   Sipariş planlaması özelliği sayesinde, hangi gün sipariş verildiğinde hangi gün sevkıyat yapıldığı tanımlanarak, program tarafından sipariş verilmesi gereken günde uyarı alınabilir.
   Tedarikçilere verilen siparişler izlenebilir, aynı ekran üzerinde tek tuşla alım fişleri oluşturulabilir.
   “Verilecek Siparişler” listesi üzerinde, sipariş verilmesi gereken ürünlerin listesi anlık izlenebilir. Bu liste, ister tedarikçi bazında, istenirse proje bazında dilenen tarih aralığında alınabilir. Aynı liste üzerinde tek bir tuşla istenildiği kadar ürün için sipariş oluşturulabilir, iç talep girilebilir.
   Mutfak noktası bazında tedarikçi sınırlandırması yapılabilir.

Finans Yönetimi:

   Finansal yönetimi en doğru ve etkili biçimde gerçekleştirmek isteyen kurumlara hızlı, güvenli ve güvenilir bir yapı üzerinde finansal takip ve raporlama imkanı sağlar.
   Analiz becerileri kazandırır.
   Kasa, Banka, Çek-Senet, Fatura ve Cari Hesap modüllerinden oluşur.

Hijyen Kalite Denetim:

   Tüm mutfakların hijyen kalite denetimleri, firmaya özel oluşturulan soru ve puanlamalar ile yapılabilir.
   Denetim sonuçları anlık izlenebilir, denetim sonuçlarının sürekli takibi yapılabilir.
   El ve araç numune takibi yapılabilir.
   Denetimler sonucu ve varsa uygunsuzlukları detaylı raporlanabilir.

Aktif Rapor Teknolojisi:

   İşletmeye özel raporlamalar hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Tüm raporlar dinamik bir yapıdadır; sütunlara göre sıralama, filtreleme, gruplama yapılabilir. Ayrıca raporlar, kullanıcılara göre değişik formatlarda kaydedilebilir.
   Program içinde gelişmiş bir yetkilendirme özelliği vardır. Tüm noktalarda detaylı yetkilendirmeler yapılabilir, hangi personelin program üzerinde hangi alanları kullanacağı belirlenebilir.