Haşere Kontrol
Senkron SFM Haşere Kontrol sistemi, iç ve dış mekan ilaçlama hizmeti veren kurumlar için geliştirilmiş, hızla uygulanabilen, sektöre özel bir yazılımdır.

Modüllerimiz

İnsan Kaynakları:
• Detaylı personel servis ciro takibi yapılabilir.
• Servis personeli prim hesaplamaları yapılabilir.

Müşteri Çağrıları:
• Servis talebi, şikayet, öneri, vb. durumlar için gelen çağrılar takip edilebilir.
• Çağrı türleri, kategorileri ve çözüm şekilleri oluşturulabilir.
• Gelen çağrılar, ilgilenecek kişilere göre yönlendirilebilir.
• Gelen çağrılara dönüş zamanları ve hızları kontrol edilebilir.
• En çok hangi departmana ne tür çağrılar geldiği raporlanabilir.
• Gelen çağrıların kategorilerine göre düşüşte mi, yükselmede mi olduğu raporlanabilir.
• Semt, ay, vb. bazında çağrı raporları alınabilir.

Müşteri İlişkileri:
• Tüm satış ve pazarlama faaliyetleri/aktiviteleri ayrıntılı olarak takip edilebilir.
• Müşteri adayları çeşitli gruplandırmalarla takip edilebilir.
• Müşteri adaylarına yapılan e-posta, telefon, randevu, vb. aktiviteler izlenebilir.
• Müşterilere yönelik olarak e-posta yoluyla pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Satış:
• Teklifler hazırlanabilir, tekliflerden otomatik olarak sözleşmeler oluşturulabilir.
• Sözleşme üzerinde hizmet detayları, kullanılacak malzeme detayları ve periyotlar takip edilebilir.
• Detaylı müşteri kartları takip edilebilir, müşteri geçmiş servis ve sözleşme bilgileri izlenebilir.
• İstenilen tarih aralığında ayrıntılı (semt, satıcı, periyodik, tek seferlik, vb.) satış raporları alınabilir.
• Satıcı primleri takip edilebilir.

Operasyon:
• Periyodik ve tek seferlik randevular hızlı bir şekilde planlanabilir ve servis planlamasının haftalık olarak kontrolü ve düzenlemesi sağlanabilir.
• Otomatik planlamalar yaptırılabilir.
• Servis raporları hızlı bir şekilde oluşturulabilir.
• Otomatik konfirmasyon yazıları oluşturulabilir.
• Fatura işlemleri gerçekleştirilebilir.
• Servis iptalleri takip edilebilir.
• Operasyonlarla ilgili detaylı raporlar alınabilir.

Malzeme ve Depo Yönetimi:
• Kullanılan tüm ürünler için gruplamalar yapılabilir ve malzeme kartları tanımlanabilir.
• Tedarikçi tanımlamaları yapılabilir.
• Hızlı bir şekilde depo sayımları yapılabilir, sayım fişleri oluşturulabilir.
• Personele çıkış fişleri , mal alım ve mal alım iade fişleri ile stok kontrolleri ve stok miktarları talep edilebilir.